FAQ

OTÁZKY A ODPOVEDE

Doming je označenie pre formu zdokonalenia tlače, pri ktorej je na potlačenú fóliu nanesená nežltnúca, čistá, tekutá živica ( dominglak).

Má takmer neobmedzené použitie napr. pre výrobcov reklamy, na označenie výrobkov…

RoHS (Restriction of Hazardous Substances – obmedzenie škodlivých látok) je európska smernica, ktorá je v platnosti od 1. júla 2006. Podľa nej musia elektrické a elektronické prístroje po tomto dátume predané, zodpovedať prísnym predpisom tejto smernice. Smernica požaduje, aby elektronické a elektrické prístroje určené na predaj v EU neobsahovali popri olove ani kadmium, ortuť, šesťmocný chróm, polybrómované bifenoly (PBB) alebo difenoly (PBDE) v množstvách nad hranicu stanovenú zákonom. Tieto požiadavky sa vzťahujú na celú produkciu uvedených prístrojov na európskom trhu. Zodpovednosť nesú všetky zúčastnené organizácie, výrobcovia, veľkoobchod, predajcovia, brand-manageri.

Ftaláty = zmäkčovadlá, slúžia k zlepšeniu pružnosti, mäkkosti, ohybnosti palstov, napr. produktov z PVC (až o 70 %). Typickými produktmi obsahujúcimi PVC- sú podlahové krytiny, podkladové časti kobercov, vinylové tapety, nafukovacie produkty, závesy sprchovacích kútov, koženka, elektrokáble, tesnenia okien a iné. Najčastejšie používané zmäkčovadlo je di-2-(ethylhexyl)-ftalat, v skratke DEHP. Pri pokusoch na zvieratách sa ukázalo, že je rakovinotvorný, ohrozuje plodnosť, poškodzuje obličky a má dráždivý účinok na sliznice. PAK je spojenie, ktoré označuje skupinu niekoľkých stoviek zlúčenín. PAK vznikajú nedokonalým spaľovaním organických látok. Sú napr. v in éterických olejoch čierneho uhlia, (napr. carbolineum), dechtových lepidlách, dieslových spalinách, tabakovom dyme a tiež produktoch grilovania. Niektoré PAK (napr. benzo[a]pyrény) sú rakovinotvorné.

Polyuretán (PU, DIN-skratka: PUR) umelé látky alebo umelé živice, ktoré vznikajú na základe polyadičnej reakcie dialkoholu s diizocyanátom. Charakteristická pre polyuretány je uretánová skupina. Polyuretány môžu byť tvrdé a krehké, ale aj mäkké a elastické. V penovej forme je PUR známy ako ľahčená pryž, alebo ako stavebná pena. Izocyanáty môžu spôsobovať alergie a je predpoklad, že sú príčinou rakoviny. Pri niektorých polyuretánoch použitý toluylendiizocyanát sa odparuje už pri izbovej teplote a pri vdýchnutí môže poškodiť pľúca.