PRACOVISKÁ

START

Ponúkame pracoviská a zariadenia od viacerých výrobcov, preto sa ich zloženie líši v detailoch, príslušenstve ale výkonnosť zostáva takmer identická . S techno- lógiami máme viac ako 13 ročné skúsenosti a pre našich zákazníkov zabezpečujeme aj technologickú podporu a poradenstvo. Všetky zalievacie materiály a technológie sú od európskych výrobcov a v súlade s legislatívou EU.

SD štart15

Manuálne dávkovanie a vytvrdzovanie bez kompresora a dávkovacieho zariadenia . Pracovná plocha 120x350mm. Kupolovitý materiál sa nanáša na štítky pomocou dávkovacej pištole. Týmto spôsobom môžu byť etikety v známych základných tvaroch poťahované jednoduchým spôsobom.
Sada obsahuje 1 dávkovaciu pištoľ s náplňou 55 ml a príslušenstvom:

 • 1 vytvrdzovač UVG 4,
 • 1 kg nanášacieho materiálu.

Nanášací materiál sa vytvrdzuje v zariadení na vytvrdzovanie svetlom UVG 4. Vytvrdzovanie 6-8 min. Pri použití čističa je možné znížiť spotrebu náplní, piestov a dávkovacích ihiel na minimum.

SD štart20

Zariadenie ako Start 15 len pracovná plocha je A4.

Sada obsahuje 1 dávkovacie zariadenie DG 1 s nožným spínačom alebo spínačom prstov a ďalším príslušenstvom:

 • 1 UV vytvrdzovacie zariadenie UVG2,
 • 1 malý kompresor KM 23 a príslušenstvo,
 • 1 kg materiálu UV.

UV citlivý materiál sa dávkuje pomocou dávkovacieho zariadenia DG 1 a pomocou stlačeného vzduchu bez olejového malého kompresora KM 23. Materiál sa vytvrdzuje v zariadení na vytvrdzovanie svetla UVG 2. Štítky na hárkoch do 300 x 120 mm je možné vytvrdiť za 5 až 8 minút.

Sada obsahuje:

 • 1 dávkovacie zariadenie DG 1 s nožným spínačom alebo spínačom prstov a ďalším príslušenstvom,
 • 1 vytvrdzovač UVG 4,
 • 1 dávkovacia kartuš 301cc,
 • 1 držiak kartuše 301cc,
 • 1 malý kompresor KM 23 a príslušenstvo,
 • 1 kg materiálu UV.

Materiál sa dávkuje pomocou dávkovacieho zariadenia DG 1 a pomocou stlačeného vzduchu malého kompresora KM 23 zo zásobníka. Krycí materiál UV je vytvrdený v zariadení na vytvrdzovanie svetla UVG 4. Štítky na listoch do 300 x 210 mm je možné vytvrdiť za 5 až 8 minút.

Sada obsahuje:

 • 1 dávkovacie zariadenie DG 2 s príslušenstvom,
 • 1 vytvrdzovač UVG 4,
 • 1 malý kompresor KM 35 a príslušenstvo,
 • 1 kg materiálu UV,
 • Pracovná plocha A4.

Sada obsahuje:

 • 1 ručný škrtiaci ventil,
 • 1 vytvrdzovač UVG 4,
 • 1 malý kompresor KM 35 a príslušenstvo,
 • 1 tlaková nádoba MDG-2 s príslušenstvom,
 • 1 kg materiálu UV,
 • pracovná plocha A4+.

Potahový materiál sa transportuje zo zásobníka priamo na povrch, ktorý má byť potiahnutý, pomocou stlačeného vzduchu cez manuálny škrtiaci ventil, bez toho, aby bolo potrebné plniť kartuše.

Sada obsahuje:

 • 1 vytvrdzovač UVG 10,
 • 1 malý kompresor KM 35 a príslušenstvo,
 • 1 dávkovacie zariadenie DG 4 s príslušenstvom,
 • 1 kg kupolovitého materiálu UV,
 • pracovná plocha A3.

Potahový materiál sa transportuje zo zásobníka priamo na povrch, ktorý má byť potiahnutý, pomocou stlačeného vzduchu dávkovacím zariadením DG-4.

Môže sa použiť iba s materiálom Doming UV. Sada obsahuje:

 • 1 UV vytvrdzovacie zariadenie UVG LED – vytvrdzovanie 2-4 min. (možnosť UVG LED A5, A4, alebo A3),
 • 1 pneumatický škrtiaci ventil,
 • 1 malý kompresor KM 35 a príslušenstvo,
 • 1 tlaková nádoba na materiál MDG-2 a príslušenstvo,
 • 1 dávkovacie zariadenie DG a príslušenstvo (možnosť DG1, DG2 – manuálne dívkovanie, alebo DG7 automatické dávkovanie),
 • 1 kg UV materiál.

Dávkovanie sa uskutočňuje pomocou škrtiaceho ventilu. Sada obsahuje:

 • 1 UV vytvrdzovacie zariadenie UVG 10,
 • 1 malý kompresor KM 35 a príslušenstvo,
 • 1 MDG-4 tlaková nádoba na materiál a príslušenstvo,
 • 1 kg UV materiál.

Dávkovanie sa uskutočňuje pomocou pneumatického škrtiaceho ventilu. Sada obsahuje:

 • 1 dávkovacie zariadenie DG 4 a príslušenstvo,
 • 1 zariadenie na vytvrdzovanie svetlom UVG 10 (A3),
 • 1 malý kompresor KM 35 a príslušenstvo,
 • 1 MDG-4 tlaková nádoba na materiál a príslušenstvo,
 • 4 kg UV materiál.

Pracovisko na dávkovanie a tvrdenie UV na manuálnu výrobu kupoly s viacnásobnou dávkovacou jednotkou a vákuovou technológiou. Manuálna pracovná stanica Doming Start 300 umožňuje vstup do profesionálnej výroby klenutých štítkov v štandardných tvaroch a veľmi veľkých množstvách pomocou zalievacieho UV materiálu.
Pre časovo úspornú manipuláciu sa na spracovanie UV materiálu po prvýkrát používa novo vyvinutá viacnásobná dávkovacia jednotka s 6-cestným rozdeľovačom a vákuovým doskovým systémom na prichytenie fólií. Sada obsahuje:

 • 1 dávkovacie zariadenie DG 4 a príslušenstvo,
 • 1 zariadenie na vytvrdzovanie svetlom UVG 10 (A3),
 • 1 malý kompresor KM 35 a príslušenstvo,
 • 1 MDG-4 tlaková nádoba na materiál a príslušenstvo,
 • 4 kg UV materiál.

Rozsah vybavenia:

 • 1 jednoosý dávkovací robot SIVARO so softvérom „Doming“ v De, E, Po,
 • 1 zariadenie na vytvrdzovanie svetlom UVG 10 (A3),
 • 1 malý kompresor KM 35,
 • 1 vákuová pumpa VP 1-40,
 • 5 vákuových dosiek VP 4530,
 • 1 polica na 5 vákuových platní,
 • 1 tlaková nádoba na materiál MDG-4 (príslušenstvo: pneumatický škrtiaci ventil SVA 10 a 1 až 6-cestný dávkovač),
 • 4 kg UV materiál.

Rozsah vybavenia:

 • 1 2-osý dávkovací robot SIVARO 1 so softvérom „Doming“ v De, E, Po,
 • 2 zariadenia na vytvrdzovanie svetlom UVG 10 (A3),
 • 1 malý kompresor KM 35,
 • 1 vákuová pumpa VP 1-40,
 • 5 VP 4530 vákuové dosky,
 • 1 polica na 5 vákuových dosiek a príslušenstvo,
 • 1 tlaková nádoba MDG-12 a príslušenstvo,
 • 1 SVA 10 a 1 až 6-cestný dávkovací distribútor),
 • 4 kg UV klenutý materiál.

Na šetrenie času sa na spracovanie UV materiálu používa novo vyvinutá viacdávková jednotka so 6-cestným rozdeľovačom a vákuovým doskovým systémom na adhéziu fólií. Presné zarovnanie fóliovej fólie a riadenie programovania sa uskutočňuje pomocou laserového polohovacieho zariadenia.

Rozsah vybavenia:

 • Ako typ 501 len s použitím robota SIVARO 2.

Rozsah vybavenia:

 • Ako typ 501 len s použitím robota SIVARO 3.

SurA-Doming START

Séria pracovných staníc SurA-Doming START ponúka pracovné stanice na základnej úrovni na spracovanie ekologického a ľahkého vytvrdzovacieho materiálu SurACer® 4460. Pracovné stanice umožňujú jednoduchú, individuálnu a manuálnu výrobu vrstiev na štítkoch a iných propagačných predmetoch. Séria pracovných staníc START pomôže operátorovi pripraviť sa na výrobu väčších množstiev a zoznámiť sa s manipuláciou s kupolovým materiálom SurACer® 4460. Séria pracovísk START pozostáva z:

 • 1 kg živice SurACer® 4460 postačujúcej pre výrobu 1 000 štítkov s veľkosťou od 5 do 6 cm².
 • Zariadenie na vytvrdzovanie svetlom UVA do veľkosti A4 + na rýchle vytvrdenie výrobku, vrátane 2 podložiek.
 • Technológia ručného dávkovania pre 3D nálepky, od fľaše s kvapkadlom po dávkovaciu pištoľ so zásobníkom, dávkovacie ihly, piesty a dávkovací stojan.
 • Vhodné príslušenstvo, ako napríklad vážiace a miešacie kadičky, sklenené miešadlá, 1 liter čističa.

Jednoduché klenuté pracovisko na spracovanie klenutého materiálu SurACer® 4460, ktoré je ovládané dávkovacou pištoľou.

Rozšírená kupolová pracovná stanica na spracovanie kupolového materiálu SurACer® 4460, ktorá je ovládaná dávkovacou pištoľou a väčším zariadením na vytvrdzovanie svetla.

SurA-Doming BASIC

Séria pracovných staníc SurADoming BASIC ponúka profesionálne pracovné stanice na spracovanie klenutého materiálu SurACer® 4460. Zariadenie na pracovných staniciach optimalizuje proces dávkovania poťahovacieho materiálu a skracuje výrobný čas pre výrobok. Pracoviská umožňujú jednoduchú, individuálnu a manuálnu výrobu vrstvy na štítkoch a iných propagačných predmetoch. Séria pracovísk BASIC pozostáva z:

 • Kartuše s objemom do 301 ml s piestom, pripojovacou trubicou, dávkovacími ihlami, zámkom ihly a držiakom náplne.
 • Bezolejový kompresor s tlakom do 6 bar.
 • Vhodné príslušenstvo, ako napríklad vážiace a zmiešavacie kadičky, sklenené miešačky a 1 liter čističa, ktoré znižujú spotrebu náplní, piestov a dávkovacích ihiel na minimum.
 • 1 kg živice Doming SurACer® 4460.
 • Zariadenie na vytvrdzovanie svetlom UVA s maximálnou vytvrdzovacou plochou do DIN A3 + pre rýchle vytvrdenie predmetu vrátane podložiek.
 • Technológia dávkovania pre 3D kopulovanie, ako je pneumatické a časovo kontrolované dávkovacie zariadenie s nožným spínačom, prstovým spínačom a adaptérom s hadicou.
SD B30

Profesionálna pracovná stanica na spracovanie kupolového materiálu SurACer® 4460, ktorá sa prevádzkuje pomocou zariadenia na vytvrdzovanie svetla, dávkovacej technológie, kompresora a príslušenstva.

SD B40

Profesionálna pracovná pracovná stanica, ktorá sa prevádzkuje s väčšou dávkovacou náplňou.

SD B50

Profesionálna pracovná pracovná stanica, ktorá je vybavená väčším zariadením na vytvrdzovanie svetlom (vytvrdzovacia plocha 38 x 42 cm). Vybavenie pracoviska optimalizuje proces dávkovania poťahovacieho materiálu a znižuje čas výroby kupolovitého výrobku.

SurA-Doming PRO

Séria pracovných staníc SurADoming PRO s posuvným stolom, tlakovými nádobami, vákuovými doskami, vákuovým stojanom, manuálnymi a pneumatickými uzatváracími ventilmi ponúka profesionálne pracoviská na spracovanie kupolového materiálu SurACer® 4460. Produkčné využitie času výroby kupolového predmetu.

SD pro100

Profesionálna pracovná pracovná stanica s ručným ventilom umožňuje, aby sa dávkovanie kupolového materiálu vykonávalo dlhšie časové obdobie v nepretržitom procese s tlakovou nádobou s obsahom do 2 kg. S väčšou vytvrdzovacou plochou zariadenia na vytvrdzovanie do veľkosti DIN A3 + umožňuje skrátenie výrobného procesu.

SD pro150

Profesionálna pracovná pracovná stanica s tlakovou nádobou s obsahom do 2 kg. S väčšou vytvrdzovacou plochou zariadenia na vytvrdzovanie do veľkosti DIN A3 + umožňuje skrátenie výrobného procesu. Pneumatický škrtiaci ventil a dávkovacie zariadenie s nožným / prstovým spínačom uľahčujú manipuláciu s materiálom. Spotrebný materiál, ako sú kartuše a piesty, už nie sú potrebné.

SurA-Doming EXPERT

Séria pracovných staníc SurA-Doming EXPERT s 2-osovým dávkovacím robotom SIVARO s až 6-násobným dávkovacím rozdeľovačom, špeciálnym kupolovým softvérom a policou s piatimi vákuovými doskami ponúka profesionálne pracoviská na spracovanie kupolového materiálu SurACer® 4460. Automatická dávkovacia technológia optimalizuje proces dávkovania poťahovacieho materiálu a významne skracuje čas výroby kupolovitého výrobku. Pracoviská umožňujú jednoduchú, individuálnu a ručnú výrobu klenutých predmetov.
Dávkovací robot SIVARO je dávkovací systém ovládaný CNC, s manuálnymi, automatickými, výučbovými, riadiacimi funkciami HPLG na výrobu štítkov s kupolami SurACer® 4460 v rôznych formách. Pomocou špeciálneho softvéru „DOMING“ vo viacerých jazykoch je možné vytvárať body, čiary, kruhy, obdĺžniky a mnoho ďalších tvarov.

CNC riadený dávkovací robot SIVARO s dvoma osami ako centrálna jednotka na dávkovanie je vybavený škrtiacim ventilom, laserom riadeným polohovacím pomôckou a ovládaním jednoduchého alebo viacerých ventilov.

Povliekací materiál SurACer® 4460 sa dávkuje pomocou stlačeného vzduchu cez pneumatický škrtiaci ventil na štítky, ktoré majú byť potiahnuté na povrchu fólie. V závislosti od zmiešaného množstva sa môže dávkovanie uskutočňovať po dlhú dobu v kontinuálnom procese.

Pneumatický škrtiaci ventil umožňuje časovo regulované dávkovanie a reprodukovateľné dávkovanie. Výsledkom je, že sa dajú vždy vytvoriť jednotné kopule s konštantnou výškou kupoly.

Séria pracovísk SurADoming EXPERT pozostáva z:

 • Dávkovací robot SIVARO s 2 osami s časovo riadeným dávkovacím systémom.
 • Pneumatický škrtiaci ventil.
 • Softvér „Doming“ v nemčine, angličtine, poľštine.
 • 4 x 1 kg živice SurACer® 4460 s inovatívnymi vlastnosťami, ktoré postačujú pre 4 000 štítkov s veľkosťou od 5 do 6 cm².
 • Dve vytvrdzovacie zariadenia na vytvrdzovanie svetlom UVA s maximálnou vytvrdzovacou plochou až do A3 a 10 žiariviek UVA vrátane podložiek na rýchle vytvrdenie.
 • Tlaková nádoba na materiál MDG 12 s objemom do 5 kg.
 • Bezolejový kompresor s tlakom do 6 bar.
 • Vhodné príslušenstvo, ako sú odvažovacie a miešacie misky (5 000 ml), vrtuľové miešadlo a 1 liter čističa.
 • Vákuové dosky VP 4530 (450 x 300 x 17 mm).
 • Polica na 5 vákuových dosiek.
 • Vákuová pumpa VP 1-40.

ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA? POŠLITE NÁM SVOJ DOPYT